Concerten:

20 oktober 2017: Jubileum concert Oranjehof Elspeet, met koren uit Elspeet.

21 december 2017: Kerstconcert met mannenkoor Fontanusuit (uit Putten) in kerkelijk centrum Bethabarate te Voorthuizen. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij, collecte ter bestrijding van onkosten. 

22 december 2017: Kerstconcert in Kulturhus Elspeet, in samenwerking met het Elspeets Fanfare. Toegang is vrij, collecte ter bestrijding van onkosten.